معرفي پليمر پلي لاتيس

مقدمه

شرايط طبيعي ايران به گونه‌اي است كه قسمت اعظم آن در زمره مناطق خشك و فراخشك قرارگرفته است.علاوه برآن بخش‌هاي وسيعي ازسطح كشورهايي ازجمله عراق، عربستان،كويت، كشورهاي حاشيه خليج فارس درجنوب وغرب وكشورهاي پاكستان، تركمنستان در شرق و شمال شرق كشور نيز داراي شرايط خشك و بياباني هستند كه مي‌تواند به كانون‌هاي بحراني تشكيل طوفان‌هاي شن و گردوخاك تبديل شوندكه اثرات آنها به كشور ايران نيز منتقل مي‌شود.

استفاده از مالچ نفتی به منظور تثبیت ماسه‌های بادی از دیر باز در کشور مورد استفاده قرار گرفته است. يكي از موادي كه مي‌تواند در تثبيت شن‌هاي روان مورد استفاده قرار گيرد، پليمري به نام پلی‌لاتیس است. پلی‌لاتیس، پليمري در مقياس نانويي با پايه طبيعي است كه با برخورداري از يك شبكه كراسلينكي، امكان چسبانيدن ذرات جامد خاك به يكديگر را فراهم ‌آورده و از حركت ماسه و خاك در مقابل بادهايي با سرعت بيش از 100 كيلومتر.جلوگيري مي نمايد.

پليمر پلی‌لاتیس از جمله پليمرهايي است كه طي سالهاي اخير و پس از تستهاي فراوان بوسيله شرکت کارآفريني و فن آوري ايران (کفا) ، مركز پژوهش ،توسعه همكاري و صنايع نوين وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي كشور مورد تاييد قرار گرفته است

مطالعات بررسي و كارايي پليمر پلی‌لاتیس در مورد تثبيت ماسه‌هاي روان و امكان كاشت گياه پس از طي مراحل تحقيقاتي و آزمايشگاهي و ثبت اختراع آن، در سال 1386 به وسيله شركت بهكاو پويا در منطقه ابوزيد آباد كاشان و متعاقبا در سالهاي بعدي در مناطق ديگري از جمله در مناطق دشت عباس. و شهرستان ميناب مورد استفاده و تحقيق قرار گرفته است علاوه برآن كارايي اين محصول در تثبيت سطوح سدهاي باطله و دپوهاي معدني واحد‌هاي صنعتي سنگ آهن گل‌گهر سيرجان، فولاد خوزستان و آلمينيوم المهدي بكار برده شده است. دوره مانده‌گاري اين پليمر بسته به شرايط عمومي منطقه، ميزان پاشش و اهداف برنامه‌ريزي شده 12 تا 18 ماه مي‌باشد بطوري كه با سپري شدن دو دوره زمستان، فرصت كافي جهت رشد و ريشه دواني گياه جهت تثبيت ماسه در منطقه را ايجاد نمايد. همچنين افزايش دوره ماندگاري اين محصول با فراهم نمودن تجهيزات مناسب در زمينه امكان پاشش بصورت مخلوط و يا تركيبي از پاشش مايع بر روي سطح و مخلوط بصورت دوغ آب امكانپذير است

 

پليمر پلي لاتيس :

پليمرپلي لاتيس ماده اي با ساختارچند شبكه اي پليمري كه كريستال هاي معدني به شكل تغليظ شده دردرون شبكه ها جايگزين شده اند،اين ساختاردرتركيب باآب باعث فعال شدن واكنش هاي الكترواستاتيك درون شبكه اي مي شود ودر مجاورت با ذرات ماسه به عنوان يك چسب آلي آنها رابه يكديگرمي چسباند.با ازدست دادن آب از درون شبكه هاامكان چسبندگي ذرات ماسه به يكديگرزيادتر شده و واكنش تكميل مي گردد..نوع كراسلينك شدن پلي لاتيس با ماسه به گونه اي است،كه با حرارت شكسته نشده،با نورخورشيد تجزيه پذيرنيست ودرآب نيزغير محلول مي باشد.اما به علت اينكه شبكه ساختار بيوپليمري دارد به مرورزمان تجزيه پذير بوده وبه طبيعت بازمي گردد.

 این فناوری علاوه بر تثبيت ماسه هاي روان و گرد و خاك ناشي از طوفانها ، در ساير بخشهاي اقتصادي و صنعت و معدن از جمله  جلوگيري از باد بردگي و برداشت از سطح دپوهاي معدني و سدهاي باطله و همچنين جلوگيري از خسارت به ساير تاسيسات زير بنايي از جمله راهها، راه آهن،تاسيسات شهري و غيره كاربرد دارد اين پليمر برای حفظ آثار باستانی، ايجاد كارهاي هنري با ساخت مجسمه هاي شني  و حتی حفظ ذرات زنده چون میکروب و آنزیم قابل استفاده است

.. مقايسه كارايي پلی‌لاتیس با مالچ نفتي

بررسيها نشان مي‌دهد كه اين پليمر مزيت هايي از جمله زيست سازگاري با محيط زيست، امكان پاشش در تمام شرايط اب و هوايي، ،  دسترسي در تمام سال و بدون محدويت ، عدم نياز به تجهيزات گرمكن ،بي ضرر براي مجريان و كارگران در زمان پاشش، تخريب پذير وقابل بازگشت به طبيعت،دسترسي آسان وارزانتر در قيمت تمام شده ، امكان استفاده از آب همان منطقه، عدم آلودگي تجهيزات ومحيط،عدم آلودگي سطوح بوته‌ها و قلمه هاو رشد بهتر آنها، قابل استفاده در محیط های بسته، آبدوست، غیر قابل اشتعال، بدون آلودگی برای آبهای زیر زمینی، نفوذ پذير در مقابل آب باران و در نتيجه هدايت آب به لابه‌هاي پاييني ، جلوگبري از افزايش درجه حرات لايه‌هاي پاييني خاك و… را دارد

دوره مانده گاري  اين پليمر بسته به شرايط عمومي منطقه، ميزان پاشش،نوع طراحي و اهداف برنامه ريزي شده 12 تا 18 ماه مي‌باشد كه اين وضع بخاطر زيست سازگاري آن با محيط زيست مي باشد. بطوريكه با سپري شدن دو دوره زمستان ،فرصت كافي جهت رشد و ريشه دواني گياه جهت تثبيت ماسه در منطقه را ايجاد نمايد. همچنين افزايش دوره ماندگاري اين محصول با فراهم نمودن تجهيزات مناسب در زمينه امكان پاشش بصورت مخلوط و يا تركيبي از پاشش مايع بر روي سطح و مخلوط بصورت دوغ آب امكانپذير است

مطالعات بررسي و كارايي پليمر پلی‌لاتیس در مورد تثبيت ماسه‌هاي روان و امكان كاشت گياه در سال 1386 بوسبله شركت بهكاو پويا و با همكاري سازمان جنگلها و مراتع كشور درمنطقه ابوزيد آباد كاشان و متعاقبا در مناطق ديگري از جمله در مناطق دشت عباس. و شهرستان ميناب مورد استفاده و تحقيق قرار گرفته است علاوه برآن كارايي اين محصول در تثبيت سطوح سدهاي باطله و دپوهاي معدني واحد‌هاي صنعتي سنگ آهن گل گهر سيرجان، فولاد خوزستان و المينيوم المهدي مورد استفاده وتحقبق قرار گرفته است  ..

در حال حاضر شركت بهكاو پوبا به دليل برخورداري از دانش فني و انحصاري آن ،مجوزهاي لازم جهت توليد صتعتي آنراكسب نموده و محدوديتي در توليد آن ندارد.

قابليت هاي پلي لاتيس

تثبيت ماسه هاي روان و گرد و خاك در عمليات بيابان زدايي همراه با كاشت گياه

جلوگيري از حركت ماسه هاي روان  در حاشيه راهها ، فرودگاهها، راة آهن شهرها وروستاي در معرض تهديدا

ايجاد موانع طبيعي (ديوار حايل بوسيله ماسه محل و پليمر )

توليد گندله  حاصل از ماسه در محل و پراكنش آن در سطح منطقه

استفاده در ساخت مجسمه هاي شني و مرمت ديواري گلي قديمي

تثبيت سطوح سد هاي باطله معادن و جلوگيري از بادبردگي مواد معدني در  دپوهاي كنسانتره  جهت جلوگيري از باد بردگي و آلودگي  محيط زيست

تثبيت خاكستر هاي ناشي از سوختن جنگلها و مراتع جهت حاصلخيزي خاكهاي محل

 گندله سازي خاكه مواد معدني در فرايند ذوب مواد معدني

افزايش جذب آب در اطراف بوته هاي كاشته شده در بيابان

تثبيت مواد تبخيري ناشي از خشك شدن بستر درياجه ها (درياجه اروميه)

 كنترل گرد و خاك ناشي از اجراي طرحهاي عمراني، استخراج، حمل و نقل، دپوسازي و جابجايي فله مواد معدني

 كاريرد پلي لاتيس در تثبيت گرد و خاك محيط كار

به  منظور كاهش خطرات ناشي از گرد و خاك در محيط كار  امكان استفاده  از پلي لاتيس  و پاشش آن بصورت مه پاش جهت چسبانيدن ذرات گرد و خاك و رسوب آنها بر سطح  زمين ميسر است  استفاده از پلي لاتيس به جاي آب در اين فرآيند كمك مي كند كه علاوه بر ته نشست ذرات گرد و خاك ، اين ذرات به يكديگر  چسبندگي پيدا نموده و پس از ته نشست و خشك شدن ،دو باره بصورت گرد و خاك به محيط بر نگشته و همچنين امكان جمع آوري رسوبات ته نشين شده به راحتي  امكانپذير گردد.

 تثبيت ناشي از توليد  شن و ماسه و دانه بندي مواد                                تثبيت ناشي از استخراج معادن

تثبيت ناشي از تخريب بناها                                          تثبيت ناشي از دپو سازي و حمل و نقل مواد معدني

حمل و نقل  مواد فله،بنادر و دپو سازي كنسانتره ذغال سنگ و كنسانتره سنگ آهن وساير مواد معدني.

بب

تاييديه ها:

پليمر پلی‌لاتیس از جمله پليمر هايي است كه بوسيله شرکت کارآفريني و فن آوري ايران (کفا) ،كه مأموريت بررسي مقياس مواد و محصولات نانو – در كشور را انجام مي‌دهدمورد تاييد قرار گرفته است و بنابر اين در زمره محصولات نانويي قرار مي‌گبرد  همچنين مركز پژوهش ،توسعه همكاري وصنايع نوين وزارت صنعت،معدن و تجارت اين محصول را از مصاديق صنايع پيشرفته محسوب نموده است . علاوه  بر آن اين پليمر توسط سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي كشور زيست سازگار و بي خطر براي محيط زيست تشخيص داده و آنرا مفيد در رشد بذر و نهال. و پايداري در جذب آب  براي رشد ريشه گياه دانسته  است.

  • گواهي نامه ثبت اختراع به شماره 37186 در سال 1385 از اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي
  • تاييديه شركت كفا به شماره1538/1/2602 مورخ 12/11/1387در خصوص تاييد مقياس نانو پلي لاتيس
  • گواهي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي از تظر بلا اشكال بودن پلي لاتيس از نظر زيست محيطي
  • تاييديه مركز پژوهش،توسعه فن اوري و صنايع نوين وزارت، صنعت،معدن و تجارت   به شماره 153400/60 مورخ 2/8/1390  در مورد احراز اين محصول در زمره صنايع پيشرفته
  • تقدير تامه پارك علم و فن آوري دانشگاه تهران
  • دريافت لوح تقدير از نمايشگاه توانمندي هاي ملي و فناوري نانو ستاد ويژه توسعه فناوري نانو
  • تاييديه اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان هرمزگان به مجري استفاده كننده از پلي لاتيس در منطقه گهردو از توابع شهرستان سيريك آن استان
  • انتشار مقاله اي با عنوان دوختن گرد و غبار با نانو حلقه هاي بيوپليمري در شماره 6 ماهنامه فناوري تاتو در شهريور 1389
  • تاييد كيفيت تثبيت گرد و خاك و جلوگيري ار باد بردگي در شركتهاي المينوم المهدي ،گل گهر سيرجان ، و فولاد خوزستان

 شرکت مرکز رشد واحدهاي فناور در نمايشگاه نانو

سه شنبه 25 مهر 1391

در پنجمين جشنواره و نمايشگاه فناوري نانو از طرح «فيلترهاي جاذب» مركز رشد واحدهاي فناور سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران توسط رئيس جمهور رونمايي شد.
به گزارش روابط عمومي، دكتر عليرضا عشوري رئيس مركز رشد واحدهاي فناور سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران در اين باره گفت: مركز رشد واحدهاي فناور سازمان به همراه شركت فناوران نانو مقياس و شركت بسپارگستر، در پنجمين دوره از جشنواره و نمايشگاه فناوري نانو كه از تاريخ 13 تا 17 مهرماه در محل دائمي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي تهران برگزار مي‌شود، شركت مي‌نمايد.
وي درخصوص نحوه ارائه دستاوردهاي سازمان در اين زمينه اظهار داشت: مركز رشد با اختصاص دو غرفه ضمن معرفي امكانات و زمينه‌هاي فعاليت شركت‌هاي دانش بنيان در مركز رشد سازمان نسبت به پذيرش شركت‌هاي نانويي در سايت جديد نانوفناوري خود اقدام نموده است.
دكتر عشوري يادآور شد: شركت‌هاي نانويي مستقر در مركز رشد محصولات خود از جمله دستگاه الكتروريسي، الكتروفورز موئين، فيلترهاي جاذب و همچنين پليمرهاي تثبيت كننده شن‌هاي روان را عرضه كردند.
طرح «فيلترهاي جاذب» پژوهش كاربردي مشترك شركت فناوران نانومقياس و شركت فيلتر بهران به عنوان يكي از هفت طرح برتر صنعتي توسط رياست جمهوري رونمايي شد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *