خصوصیات هیدرومکانیکی پلیمر پلی لاتیس

خصوصیات هیدرومکانیکی پلیمر پلی لاتیس

پلی لاتیس رقیق شده با جایگاه های واکنش الکترواستاتیک کاملا طراحی شده فعال، وقتی در مجاورت ذرات ماکرو ، میکرو و نانوی شن قرار می گیرند در حد ساختار نانو درگیر واکنش از نوع يوني می شوند و یک شبکه پلیمری الکترولیتی حاصل می شود روان بودن گرانروی پایین قابلیت پمپ شدن بالا ضریب دیفیوژن […]

خصوصیات بیولوژیکی پلیمر پلی لاتیس

خصوصیات بیولوژیکی پلیمر پلی لاتیس

پلی لاتیس علاوه بر تثبیت ذرات خاک و ماسه دارای یک شبکه آبدوست می باشد که به عنوان نگهدارنده رطوبت باعث افزایش رشد طبیعی بذر، نهال و گیاه می شود.   پلیمرهای طبیعی   زیست سازگار با محیط   قابلیت رشد گیاه در آن   کمک به رشد گیاه

خصوصیات فیزیکی پلی لاتیس

خصوصیات فیزیکی پلی لاتیس

طراحی قدرت شبکه پلیمری حاصل از ترکیب پلی لاتیس با شن علاوه بر مقدار درجه کراسلینک کننده به قدرت کراسلینک کننده نیز بستگی دارد که بتواند در مقابل باد و باران و برخورد شن بر روی شبکه مقاومت نشان  دهد. این عامل به غلظت مواد پلیمری در محلول نیز بستگی دارد. شکل ظاهری ژلاتینی بی […]

خصوصیات شیمیایی پلی لاتیس

خصوصیات شیمیایی پلی لاتیس

در حدود 98% از پلی لاتیس آب و 2% آن موارد افزودنی طراحي شده می باشد. پلی لاتیس از مشتقات فراورده های بیوپلیمری است که با کریستال های معدنی بر اساس سازگاری با محیط زیست طراحی شده است و به عنوان یک تثبیت کننده مهم شن، می تواند استفاده شود. به عنوان یک پلی الکترولیت […]

طوفان شن و ضرورت مقابله با آن

طوفان شن و ضرورت مقابله با آن

طوفان شن: عبارت است از صعود پر قدرت شن و ذرات گرد و غبار در اثر بادهای سخت و طوفانی که در مناطق جنب حاره به وقوع می پیوندد. طوفان شن اغلب در مناطقی از کویر که فاقد پوشش گیاهی هستند و یا به خاطر استفاده بی رویه از زمین پوشش گیاهی خود را از […]

زمينه هاي ايجاد گرد و خاك

زمينه هاي ايجاد گرد و خاك

—ذرات گرد و غبار در اثر بادهای سخت و طوفانی که در مناطق جنب حاره و در مناطقی که فاقد پوشش گیاهی هستند از قبيل دپوهاي معدني و سدهاي باطله معادن و ماسه هاي روان و یا به خاطر استفاده بی رویه از زمین پوشش گیاهی خود را از دست داده، روی می دهد. —جاده […]

مقایسه بین پلی لاتیس و مالچ نفتی

مقایسه بین پلی لاتیس و مالچ نفتی

مزایای استفاده از پلی لاتیس در مقایسه با مالچ نفتی   (مالچ نفتی)Oil Mulch (پلی لاتیس)Polylatis آلوده کننده محیط بدون ضرر برای محیط زیست خطرناک (سرطان زا) برای انسان هیچگونه آلودگی   ایجاد نمی کند غیر قابل استفاده در محیطهای بسته قابل استفاده در محیط های بسته خطرناک برای طبیعت مناسب برای طبیعت ساخته شده از […]