معرفی پلیمر پلی لاتیس

پليمر پلي لاتيس ماده اي با ساختارچند شبكه اي پليمري كه كريستال هاي معدني به شكل تغليظ شده در درون شبكه ها جايگزين شده اند، اين ساختار در تركيب با آب باعث فعال شدن واكنش هاي الكترواستاتيك درون شبكه اي مي شود و در مجاورت با ذرات ماسه به عنوان يك چسب آلي آنها را به يكديگر مي چسباند. با از دست دادن آب از درون شبكه ها امكان چسبندگي ذرات ماسه به يكديگر زيادتر شده و واكنش تكميل مي گردد. نوع كراسلينك شدن پلي لاتيس با ماسه به گونه اي است، كه با حرارت شكسته نشده، با نورخورشيد تجزيه پذيرنيست و در آب نيز غير محلول مي باشد. اما به علت اينكه شبكه ساختار بيوپليمري دارد به مرور زمان تجزيه پذير بوده و به طبيعت باز مي گردد.

 این فناوری علاوه بر تثبيت ماسه هاي روان و گرد و خاك ناشي از طوفانها، در ساير بخشهاي اقتصادي و صنعت و معدن از جمله جلوگيري از باد بردگي و برداشت از سطح دپوهاي معدني و سدهاي باطله و همچنين جلوگيري از خسارت به ساير تاسيسات زير بنايي از جمله راهها، راه آهن، تاسيسات شهري و غيره كاربرد دارد اين پليمر برای حفظ آثار باستانی، ايجاد كارهاي هنري با ساخت مجسمه هاي شني  و حتی حفظ ذرات زنده چون میکروب و آنزیم قابل استفاده است.